Nghệ Vàng xắt lát khô – Dược Liệu nhỏ nhưng tác dụng lớn

90.000180.000

Nghệ Vàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân với những tác dụng như: Lành sẹo, chữa dạ dày, hỗ trợ đẹp da